Finally. I still me .
最终.我还是我 .

落在一个人一生中的雪,我们不能全部看见。每个人都在自己的世界里,孤独的过冬。
                                            --------我喜欢这句话,特别是此刻

评论

©  | Powered by LOFTER